İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Yaya Koruma Teknikleri

Yaya Koruma Teknikleri


KİŞİ KORUMA
1- Suikast, Suikastci Genel Bilgiler
2- Koruma Hukuku
3- Korumanın Temel Prensipleri
4- Öncü Çalışması
5- Temel Koruma Teknikleri
6- Yaya Koruma Teknikleri
7- Motorize Koruma Teknikleri

6.1. Yaya Korumanın Amaçları

Korunan kişinin bulunduğu yerde veya başka bir yere yaya olarak hareketi halinde korunması amaçlanır. Bu bölümde, korunan kişiyi yaya iken nasıl korunacağına dair koruma metotları izah edilecektir. Bu koruma metotları yaya koruma için geçerli olup, korunan kişinin durumuna uygun olanın uygulaması yeterlidir.

6.2. Hareket Halinde Koruma Teknikleri

6.2.1.Yürüme halinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

 1. Koruma görevlileri bina içinde, bina dışında yürüyüş ve gezilerde korunacak kişinin yakınında bulunarak koruma yaparlar.
 2. Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır, açık alanlarda gevşetilir.
 3. Koruma personeli, koruma düzenlerinde tehlike ve saldırıyı önleyecek ve müdahaleye imkan verecek düzeni oluştururlar. Koruma düzeni, görev alanının durumuna göre daire, üçgen, kare olacak şekilde kurulur.
 4. Koruma düzeni, korunan kişinin 360 derece çevresini kapsayacak şekilde kurulmalı, personel sayısına göre bu açı paylaştırılmalıdır. Her personelin kendi sorumlu alan ile ilgilenmesi sağlanır.
 5. Tehlike anında (tehlikenin yönüne göre) öncü durumda olan korumalar kapama yaparak savunma hattını oluşturur, diğer korumalar ise korunan kişiyi aksi yöne veya kaçırılması en kolay olan yöne kaçırır.
 6. Koruma ekibi oluşabilecek bütün tehlikelere karşı hazırlıklı olmalı ve takip edecekleri basamakları önceden tatbik etmiş olmalıdır.
 7. Gidilecek güzergahlar duruma göre her seferinde değiştirilmeli, alternatif yollar arasında en güvenli olan kullanılmalıdır.
 8. Yürüyüş sırasında değişen her duruma göre yeni kaçış noktası belirlenmelidir.
 9. -Muhtemel tehditlerdeki kaçış esnasında merdivenlerden çıkış ve inişlerde, kapı önlerinden çıkış ve inişlerde önemli kişinin önünde bulunmalı, tedbir alınmalıdır.
 10. Muhtemel saldırılarda her zaman için ilk hedef, korunan kişinin güvenliği ve kaçırılmasıdır. Koruma ekibi kendi güvenliğini düşünerek, korunan kişiyi savunmasız bırakamaz, gerekirse korunan kişiye sütre olmalıdır. Savunma hattı bu düşünce ile kurulmalı, eğer durum müsait ise saldırganların yakalanması düşünülmelidir.
 11. -Yaya koruma ekibi ihtiyaç duyulan bütün teçhizatları çalışır vaziyette bulundurmalı, kullanımını en ince ayrıntısına kadar bilmeli ve koruma ile ilgili olmayan ve hareketlerini kısıtlayacak olan hiçbir malzemeyi taşımamalıdır.
 12. Yakın koruma ekibi, her an bütün görevleri eksiksiz yapabilecek kondisyon ve pratiğe sahip olmalıdır. Bunun için de koruma programına göre haftalık, aylık ve yıllık eğitim planları hazırlamalı ve uygulamalıdır.
 13. Koruma düzeninde disipline uyulmalı, kesinlikle iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir.
 14. Yakın koruma ekibine, korunan kişinin yakın çevresini, dostlarını tanıyan ve dost olmayan grup ve kalabalıkları bilen bir personel dahil edilmelidir.
 15. Koruma düzeninde korunan kişinin arkasında kalan personelin görüş açısı daha geniş olduğundan gerekirse bütün ekibi yönlendirmelidir.
 16. Çevre şartlarına göre (coğrafi ve kalabalıklık durumu) koruma düzeni oluşturulmalıdır. Bazen birli, bazen üçlü bazen de en geniş koruma düzeni uygulanabilir.

6.2.2. Yürüyüş Pozisyonları

6.2.2.1. Yaya koruma teknikleri ve düzenleri

Yaya koruma düzenleri tesis edilirken ve savunma hatları oluşturulurken korunan kişinin yürüyüş yönü saat 12 olarak düşünülür, bildirim ve talimatlarda buna göre belirlenir. Uygulanan koruma düzenleri aşağıda anlatılmaktadır. Şekillerdeki kısaltmaların açılımı şu şekildedir; V.I.P; korunan kişi, K.A; koruma amiri, K; koruma görevlisi,

a) Karo düzeni

Kişiyi korumak için, dış çembere giren, gelişigüzel hareketlerde bulunan kişileri durdurmak için yakın koruma yapılır. Koruma görevlisi kendi sorumluluk alanında her türlü koruma kurallarına dikkat etmelidir.

Karo düzeni genel olarak yürüme düzeninde kullanılır. Öndeki görevli idare eder. Çevre ve tehlike analizine göre görevli sayısı artırılır. Korunan kişiyi her tarafından koruma şeklinde yapılır.

b) Bir kişiyle koruma düzeni

Tek koruma görevlisi ile sağlanır ve refakat korumasıdır. Bu görevli çevre ve şartlara göre etrafı 360 derece ile gözleyebilmelidir.

Koruma Amiri silahını kullanma eline göre korunan kişinin sol arkasında yada sağ arkasında durur.

c) İki kişiyle koruma düzeni

İki koruma görevlisi ile sağlanır ve alan ikisi arasında 180’ er derece şeklinde paylaşılarak tehlikelere karşı korunur. Görevlilerden birisi koruma amiridir.

d) Üç kişiyle koruma düzeni

Üç koruma görevlisi ile sağlanır. Görevlilerden birisi koruma amiridir. Alan üçü arasında 120’ şer derece paylaşılarak tehlikelere karşı korunur. Üçgen düzeni oluşturulur. Genellikle koruma amiri önde bulunur.

e) Dört kişiyle koruma düzeni

Dört koruma görevlisi ile sağlanır. Görevlilerden birisi koruma amiridir. Alan koruma amirinin dışındaki diğer üç koruma görevlisi arasında 120’ derecelik açı ile paylaşılarak tehlikelere karşı korunur. Kare düzeni oluşturulur.

f) Beş kişiyle koruma düzeni

Beş koruma görevlisi ile sağlanır. Görevlilerden birisi koruma amiridir. Alan koruma amiri dışındaki dört kişi arasında 90’ar derecelik açılarla paylaşılarak tehlikelere karşı korunur.

g) Altı kişiyle koruma düzeni

Altı koruma görevlisi ile gerçekleştirilir. Öncü koruma sağlanır. Koruma amiri düzeni yönetir ve dikkatini korunan kişiye odaklar. Bu düzen güvenli koruma ve esnek hareketi sağlar.

h) Savunma daire düzeni

Bu düzen, korunan kişinin bir kalabalığın içerisinden geçirilmesi gereken acil durumlarda kullanılır. Koruma amiri çemberin içini korur ya da çemberin bir parçası olur. Diğer korumalar dışa dönük ve birbirlerinin kemerlerinde tutarak yürürler.

6.2.2.2. Korunan kişiye saldırı anında yapılacaklar

a) Bağırma, saldırının farkına varan görevli diğerlerine bağırarak saldırının nereden geldiğini bildirmelidir. “Dikkat saat 10’da silahlı saldırgan!” gibi.

Tehlikenin hangi yönden geldiğini belirlemek için saat yöntemi kullanılır, korunan kişinin hareketi her zaman saat 12 yi gösterir.

b) Destek; saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirir. Bu iş için en az sayıda eleman kullanılır. Saldırganı etkisiz hale getirmek için bir veya iki personel görevlendirilir diğer personel ise korunan kişiye gövdelerini siper yaparak onu kaçırırlar. Koruma amiri korunan kişiyi kemerinden tutarak dizlerini hafifçe büker, yere düşmemesine dikkat eder ve hızla kaçırır.

Yakında araç varsa getirilir. Korunan kişi arka koltuğa itilir. Koruma amiri üzerine abanıp kapatır. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinden sonra, saldırganı yakalama işi yerel polise bırakılır. Ekibin elemanları bu konuda yerel polise yardım etmezler. Ekip korunan kişinin güvenliğinden sorumludur. Güvenlik bölgeye varıncaya kadar diğer hiçbir görevliye yardım etmez. Yanıltma ve ikinci saldırı göz önünde bulundurulur. Böylece korunan kişi ikinci saldırıdan korunmuş olur.

c) Uzaklaşma; koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında yer almalıdır. Korunan kişi saldırganın aksi istikametinde güvenli bir yere götürülür. Aksi istikamet talimatı tehlike veya ölüm bölgesinden uzaklaşıncaya kadar sürmesi gerekir. Araç içerisine girildi ise araç ile aksi istikamette kaçış gerçekleştirilmelidir. Bütün bu işlemler yapılırken koruma ekibinin sakin olması ve işlerini iyi bilmeli olması gerekmektedir. Uzaklaşırken ikinci bir tuzak saldırıya karşı her zaman için hazırlıklı olmalı ve önlem alınmalıdır.

6.3. Binalarda Koruma

Korunan kişinin çalıştığı, ikamet ettiği veya kısa bir süreliğine bulunduğu binaların sahip olması gereken özellikleri ve buralarda alınacak koruma tedbirleri şu şekilde sıralanabilir;

 1. Bina duvarları sağlam olmalıdır.
 2. Giriş kapıları sağlam olmalı, menteşeler kopmamalı, çift kilitli ve sürgülü sistemler tercih edilmeli, gözetleme deliği bulunmalıdır. Gerekirse kurşun geçirmez kapılar tercih edilmelidir.
 3. Pencereler sağlam, zemin kattakiler demirli, havalandırma pozisyonlunda emniyetli, önemli kişiyi dışardan göstermeli, gerekirse kurşun geçirmez olmalıdır.
 4. Yangın merdiveni bulunmalıdır.
 5. Bina giriş kapıları elektrik sistemli değil sürgülü olmalı, devamlı kilitli tutulmalıdır.
 6. Ziyaretçilerin kabul edileceği bir oda kurulmalı ve ziyaretçilerle ilgili bütün işlemler buradan yürütülmelidir.
 7. Şüpheli şahıslar ve kendilerini aratmayanlar ile şüpheli koli ve paketler içer alınmamalıdır.
 8. Onarım çalışmalarına gelen her türlü işçiler bir korumacı tarafından devamlı kontrol altında tutulmalıdır.
 9. Binaya gelenlerin bina içerisindeki tüm hareketlerinin rahatlıkla izlenebileceği şekilde kapalı devre televizyon sistemi kurulmalıdır.
 10. Gelen paket, posta ve hediye paketlerinin incelenmesi için bir oda tesis edilmelidir. Müstakil binalarda ise bu odanın bina dışında bahçeye yapılması faydalı olacaktır.
 11. Alternatif haberleşme sistemi ve jeneratör bulundurulmalıdır.
 12. Korunan kişi için olağan üstü durumlarda kullanılacak, belli bir müddet hayatı idame ettirecek kadar imkanlarla donatılmış bir oda tahsis edilmelidir.
 13. Bina içerisinde yangın alarm sistemi kurulmalı, acil durumları haber verecek ve düğmeleri belli yerlere yerleştirilmiş acil durum alarm sistemleri bulunmalıdır.
 14. Su ve havagazı vanaları, elektrik şalteri bina içerisinde olmalıdır.

6.4. Konutta Koruma

İkamet yerleri korunan kişi için en güvenli olması gereken yer olması gerekmektedir. Çünkü burası tamamen kişiye özel ve dışarı ile irtibatı en az olan bir alandır. Koruma elemanları burada çevreyi devamlı göz altında bulundurmalıdır.

 1. Konut çevresinde koruma çemberi oluşturulmalıdır. Uygulanacak olan güvenlik tedbirleri korunan kişinin ve ailesinin hürriyetini kısıtlamamalı ve günlük hayatlarını olumsuz etkilememelidir.
 2. Koruma personeli için bir koruma odası oluşturulmalı ve gerekli teçhizatlarla donatılmalıdır.
 3. Fiziki güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır.
 4. En uygun teknolojik güvenlik tedbirleri alınmalı ve kurulan sistemler uzman personel tarafından kullanılmalıdır.
 5. Konut içersinde koruma elemanları devamlı olarak fiziksel engelleri, alarm sirenlerini ve elektronik cihazları kontrol etmelidirler. Ancak bu tür sistemler, kişiyi rahatsız etmeyecek ve güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.
 6. İkametgaha ait olan bütün eklenti binaları da güvenlik çemberi içine alınmalıdır.
 7. İkametgaha ulaşan yollar sürekli kontrol altında tutulmalı, gerekirse bazı kavşaklara nöbetçiler ihdas edilmelidir.
 8. Konut koruma hizmeti 24 saat esasına göre yürütülmelidir.
 9. Korunan kişi konutta olmadığı zamanlarda da bu görevler hassasiyetle yerine getirilmelidir.
 10. Tüm kapılar, pencereler ve garaj kapıların devamlı kilitli tutulmalıdır.
 11. Konutta güvenli bir sığınak odası tanzim edilmelidir.
 12. Korunan kişinin ailesi ile birlikte tüm bilgileri içerir albüm (mevcut sıhhi rahatsızlıkları, kan grupları vb.) temin edilmelidir.
 13. Yangın söndürme aletleri, ilk yardım çantaları gibi acil ihtiyaçlarda lazım olacak olan malzemeler eksiksiz ve çalışır vaziyette hazır bulundurulmalıdır.
 14. İzinsiz kişilerin girmelerine, eşyaların izinsiz geçmesine mani olunmalı, mektup., koli vs. dedektörle incelenmeli, gönderenler tetkik edilmelidir.
 15. İkametgaha yapılan bütün giriş ve çıkışlar kayıt altına alınmalı, gerekirse ziyaretçilere refakat edilmelidir.
 16. Haberleşme sistemleri kontrol edilmeli ve devamlı çalışır vaziyette bulundurulmalıdır.
 17. Tehlike anında uygulanacak olan koruma ve savunma metotları önceden belirlenmeli ve görev bölümü yapılarak tatbikat yapılmalıdır.
 18. Muhtemel tehlike anında aile fertlerinin hareket şekilleri belirlenmelidir.
 19. Mevzuatların müsaade ettiği ölçüde aile fertlerine silah kullanma eğitim verilemeli ve silahlarını kullanıma hazır bulundurmaları sağlanmalıdır.
 20. Mahalli polise, su, elektrik, gaz vb. arızalarda hangi birime nasıl ulaşılacağı önceden belirlenmeli, irtibat telefon ve adresleri bulundurulmalıdır.

6.5. İşyerinde Koruma

Korunan kişinin kendisini en çok güvende hissetmesi gereken yerlerden birisi de işyeri ve bürosudur. İş yerinde tam bir güvenliğin sağlanabilmesi için ikametteki koruma tedbirlerinin tamamının iş yerinde de uygulanması gerekmektedir.

 1. Gece hizmet verilen yerlerde bütün giriş kapı ve pencereleri kilitlenmelidir. Oluşturulacak olan koruma çemberinin iç çemberinde sığınak odası oluşturulmalıdır.
 2. İşyerine ait bütün koruma hizmetleri koruma görevlileri için oluşturulan koruma odasından idare edilmelidir.
 3. İç çemberde korunan kişinin bürosuna ulaşan bütün koridorlar ve kişiler mutlaka güvenlik kontrolünden geçirilmelidir.
 4. Dış çemberde; asansör girişleri, tüm giriş ve çıkış kapıları kontrol edilmeli, binanın dış çevresi kontrol altına alınmalıdır.

6.6. Otellerde Koruma Düzeni

Seyahatlerde ikamet edilecek otellerin genel durumuna göre koruma çemberi oluşturulmalıdır. Dış çemberin (binanın dışının) yerel kolluk tarafından korunması, orta çemberin ise (otelin girişi ve diğer katlar) yerel kolluk ile yakın koruma ekibi tarafından beraber korunması gerekmektedir. İç çember olan otel odası, odanın olduğu kat, alt ve üst kat ile korunan kişinin kaldığı odanın bitişiğindeki odalar ise yakın koruma ekibi tarafından korunması gerekmektedir.

 1. Korunan kişinin bitişiğindeki odalar ya boş bırakılmalı yada yakın koruma ekibi tarafından kullanılmalıdır.
 2. Korunan kişinin odasına yakın çalışma ekibi, koruma personeli ve güvenlik soruşturması yapılmış olan otel personeli koruma amiri ile beraber girebilir.
 3. Otelde görevli personel listesi alınarak güvenlik soruşturması yapılmalı, şüpheli personelin kalınan müddetçe otele girişine müsaade edilmemelidir.
 4. Kalınan katta kontrol noktası oluşturulmalı, katta bulunan asansörün önünde ve merdiven başlarında yakın koruma ekibi nöbet tutmalıdır.
 5. Yemek salonuna inildiğinde ise önceden belirlenen güvenli yerde yemek yenilmelidir.
 6. Otelde kalan diğer müşterilerin isim listeleri hazır bulundurulmalı, gerekirse güvenlik soruşturulması yapılmalıdır.
 7. Otelin girişinden kalınan odaya kadar olan bütün giriş ve çıkış noktaları 24 saat kontrol altında tutulmalıdır.
 8. Otel etrafındaki alan ve binalar güvenlik kontrolünden geçirilmelidir.

6.7. Kontrollerde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Şahıslar kontrol edilirken tam bir güvenliğin sağlanması gerekir ve kişi ile güvenlikçi arasında belirli bir mesafe bulundurulmalı, acil durumlarda silah vb cihazları kullanma fırsatı elde edilecek pozisyon oluşturulmalı.
 2. Kontrollerde tespit edilen şüpheliler hakkında telsiz veya telefonla muhabere yapılacaksa, muhaberenin şahıs tarafından duyulmamasına dikkat edilmelidir.
 3. Kontrollerin yapıldığı odalar veya yerler bu iş için uygun fiziki ve teknik imkanlara sahip olmalıdır. Aydınlatılmış ve güvenliği sağlanmış alanlar gibi.

6.8. Olağan Üstü Hal Odasının Oluşturulması

İş yeri veya konutun iç güvenlik çemberinde olan bir odasıdır. İç çemberin merkezidir. Bu oda saldırı esnasında güvenlik personelinin saldırıya karşılık vermek için ilave zamana ihtiyacı olduğunda, korunan kişi ve ailesi için geçici bir sığınak yeridir. Bu oda şu hususlar göz önünde bulundurularak tespit edilmelidir.

 1. Erişilebilir olmalı. Korunan kişi tehlikeye maruz kalmadan gidebileceği ofis veya bitişiğindeki oda veya yatak odası olabilir.
 2. Hem sığınak odası hem de buraya ulaşan yollar güvenlik altına alınabilir olmalıdır.
 3. Koruma ekibinin savunma yapabileceği makul bir çember dahilinde ve taktık avantajı olmalıdır.
 4. Çemberin saldırganlar tarafından geçilmesi durumunda kaçış yolu ve alternatif bir yol daha bulunmalıdır.
 5. Belli bir süre içinde hayat sürdürülebilecek kadar erzak ve teçhizat bulundurulmalıdır.
 6. Fiziki güvenlik tedbirlerinden; çelik takviyeli kurşun geçirmez kapı, pencerelere demir kafes, dışa açılan sağlam bir kapı, havalandırma, acil durum aletleri, alternatifli haberleşme sistemleri, yangın söndürme cihazları, el feneri, bomba battaniyesi, kum torbası, ateşli silahlar ve bu cihazlara ait yedek malzemeler..

6.9. Konut Nöbet Noktası

İç çember görevini görmesi bakımından önemlidir. Ancak bu durum korunan kişiyi rahatsız etmeyecek bir şekilde yerleşilmelidir. Koruma elemanlarının konutu etkin ve acil olarak denetlenmesi sağlanmalıdır. Müdahale gerektiren durumlara zemin hazırlanmalıdır.

 1. Koruma elemanları için haberleşme ve çalışma merkezi olarak kullanılmaktadır.
 2. Koruma elemanları ile haberleşmenin sağlandığı yerdir. Burada tüm olaylar kaydedilmelidir.
 3. Devamlı olarak telsiz ve telefon trafiğini denetler. Korunan kişinin nerede olduğu hakkında devamlı bilgi alır.
 4. Kumanda noktasındaki görevliler konut güvenliğinden sorumludurlar, güvenlik bozulduğu zaman araştırma yaparlar.
 5. Konut içersinde bulunan yakın koruma ekibi ile veya polis ile irtibatta bulunurlar.
 6. Konuta gelen tüm ziyaretçileri kontrol ederler. İsimleri bir liste ile korunan kişinin yakınları veya kadrosunda bulunanlara bildirerek kişi hakkında bilgi edinilerek kontrol edilir.
 7. Tüm ziyaretçilerin giriş ve çıkışları kaydedilir.
 8. Konuta gelen tüm paketleri ve yapılan teslimatları, gönderenleri kontrol eder.
 9. Konut çevresini kapalı devre televizyonu veya devriye nöbetçileri vasıtasıyla kontrol eder.

6.10. Tren ve Gemilerde Koruma

Korunan kişiye ayrılan bölümün özelliğine göre uygulamalar söz konusudur. Ayrı bölüm ayrıldığı durumlarda bu bölüme giriş ve çıkışların kontrolü sağlanmalıdır. Karadan, denizden ve araç içinden (gemi, tren) saldırı olabilecek noktaların önlemi alınmalıdır. Trenlerde arkadaki vagonlar V.I.P. için ayrılmalıdır.

Tren, gemi gibi vasıtalarla seyahat ederken, az kişinin, bir grubun ve tavırları şüphe uyandıran kişilerin alanlarına girilmemelidir. Geceleyin yalnız olarak ıssız alanlara(güverteye) çıkılmamalıdır.

V.I.P.’in bu araçlar, içerisinde hareket halinde olması durumunda anlatılan diğer koruma düzenleri uygulanır.

6.11. Kalabalıklar Karşısında Koruma

Özel durumlar törenler, düğün, merasim, ziyaret vb. durumlarda koruma düzeninin çevreye ve şartlara uyması beklenir. Yürüme bekleme vb. durumlar ortama göre ayarlanır. Bu durumlarda koruma özellik ister. Kapılar, merdivenler, ziyaretçi kabul yeri ve hattı gibi durumlar dikkate alınmalıdır. Kalabalık özelliği bilinmeli ve kontrol edilmelidir.

6.12. Toplantılarda Koruma Düzeni

Korunan kişiye, toplantı yapılan mekana, amacına, halka açık olup/olmadığına, tehlike analizine göre aşağıdakilerden uygun olan koruma tedbirleri uygulanır.

 1. Koruma Amiri korunan kişiye sahnede refakat etmelidir.
 2. Öncü personel korunan kişinin oturacağı yeri, yanında kimlerin oturacaklarını önceden tespit etmeli, arkadaki koltuk, koruma amiri için ayrılmalıdır.
 3. Sahnenin girişi ve çıkışı kontrol altında tutulmalıdır,
 4. Halka açık yerlere giriş var ise sahnenin arkasına önüne, dinleyicilerin önüne ve arkasına, salonun giriş ve çıkış kapılarına, varsa balkona, projeksiyon cihazının olduğu yere, sabit kameraların yanına, salon yönetim odasına, basın için ayrılan bölüme uygun sayıda koruma görevlisi yerleştirilmelidir.
 5. Salonda korunan kişiye kontrolsüz bir şekilde ulaşmaya çalışanlara, hediye ve çiçek verilmesine engel olunmalıdır.
 6. Korunan kişinin yürüyeceği yollar seyyar şeritlerle belirlenmeli, şerit içerisine başkalarının girmesi engellenmelidir.

6.13. Kabul Sırasında Koruma Düzeni

Önemli kişilerin halkla veya davetlilerle yaptığı görüşmelerinde, herhangi bir aksaklık çıkmaması için belirli bir düzen içerisinde olması gerekir. Unutulmamalıdır ki 1901 yılında Başkan MC Kinley’in yaptığı bir kabul sırasında, suikastçı elindeki silahı, eli yaralıymış gibi mendil ile sararak gizlemiş ve tam tokalaşma anında silahını ateşleyerek başkanı oldurmuştur.

 1. Korunan kişinin kabul ettiği kişiler kabul alanına girişten çıkışa kadar sürekli korumaların kontrolünde olmalıdırlar. Kimlik ve davetiye kontrolü yapılmalıdır.
 2. Koruma amiri korunan kişi ile el sıkışma anını kontrol ederek, muhtemel taciz veya saldırılarda anında müdahale ederek, karşı tarafın elini ayırır.
 3. Korunan kişinin tam karşısında bir görevli, el sıkışmaya gelenlerin ellerini uzaktan önceden kontrol ederek, şüpheli durumlara müdahale edilmesini sağlar.
 4. Tokalaşmadan sonra çıkmayıp tekrar sıraya girenler tespit edilerek, uzaklaştırılır.

6.14. Selamlama Durumda Koruma Düzeni

 1. Selamlama esnasında, kalabalıkların bir barikat, çit veya direkler arasında biriktiği zaman uygulanan bir koruma düzenidir.
 2. Koruma çemberi kurulmalı ve dış çemberin korunması içen yerel kolluk kuvvetlerinden yararlanmalıdır.
 3. Orta çember olan kalabalık içerisine belirli aralıklarla koruma ekibinden elemanlar yerleştirilerek şüpheli hareketler ve kişiler tespit edilmeye çalışılmalıdır.
 4. Yakın koruma düzeni duruma göre 4’lü veya daha fazla olmalıdır.
 5. Tokalaşma olursa, buna uygun koruma düzeni kurulmalıdır.
 6. Selamlama yürüyerek yapılıyorsa öncü ekip korunan kişinin yürüyüş yönünü belirlemelidir.
 7. Kalabalık içerisindeki korumalar muhtemel saldırıyı sezdiklerinde koruma amirini haberleşme cihazları ile veya bağırarak uyarması gerekir.
 8. Kalabalık içindeki korumalar sabit kalmayıp, yürüyüş yönünde korunan kişinin paralelinde ilerlemeli, sürekli ellerini saklayan kişileri takip etmelidir.

6.15. Konuşma ve Basın Toplantısı

 1. Toplantının yapılacağı bina, salon veya alan öncü istihbarat ekibi tarafından incelenmeli ve programa uygun koruma düzeni belirlemeli, risk teşkil edebilecek konular açığa kavuşturulmalıdır.
 2. Yine koruma çemberi oluşturularak, dış ve orta çemberin korunmasını mahalli kolluk kuvvetlerinin yerine getirmesi sağlanır
 3. Oturulacak, konuşma yapılacak ve daha sonraki etkinliklerin yürütüleceği yerlerde korunan kişinin alacağı pozisyon belirlenmelidir.
 4. Toplantıya katılacakların listesi önceden temin edilmeli ve güvenlik soruşturması önceden yapılmalıdır.
 5. Alanın tamamen güvenli hale getirilmesi için gerekli olan koruma tedbirlerini uygulayacak kadar personel görevlendirilmeli, güvenlik açığının bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
 6. Toplantı salonuna yakın bir oda sığınma ve dinlenme odası olarak tespit edilmeli, acil durumlarda kaçış yolları açık tutulmalı, kullanılacak araçlar çalışır vaziyette olmalıdırlar.

6.16. Asansörlerde Koruma Düzeni

 1. Öncü koruma asansörü önceden tutmalı, başkalarının asansöre binmesini engellenmelidir. Asansöre ilk öncü koruma girmelidir. Yalnız koruma ekibi ve korunan kişinin bulunduğu asansörlerde, korunan kişi ortada, korumalar da asansörün köşelerinde bulunmalıdırlar. Asansörden ilk olarak artçı koruma çıkmalıdır.
 2. Asansörde başka kişilerin de bulunması durumunda korunan kişi, asansörün bir köşesine yerleşmeli, başkaları ile kişi arasında koruma görevlileri koruma düzeni almalıdırlar.
 3. Asansöre binilecek ve gidecek katlarda önceden koruma düzeni alınmalı, inilecek kat güvenli ise asansörün kapısı açılmalı sonra korunan kişi indirilmelidir.
 4. Asansörün başka katlarda durması ve kişilerin binip inmesi engellenmelidir.


6.17. Döner Kapılarda

Alternatif giriş yerlerinin olması durumlarında döner kapılar kullanılmamalıdır. Öncü kapı sıkıştırılmayı önleme adına döner kapıyı açık pozisyona getirmeli ve güvenli geçiş için tedbir almalıdır.

6.18. Merdivenlerde Koruma Düzeni

 1. Bir öncü ekip korunan kişiden önce merdivenin üst kısmına gitmeli ve böylece merdivenin yan tarafları ile üstü korunmalıdır.
 2. Merdivenlerde başkalarının korunan kişi ile paralel olmamasına dikkat edilmeli.
 3. Merdivenlerin aşağısına bir koruma personeli yerleştirilerek kimsenin arkadan gelmemesi sağlanmalıdır.
 4. Merdiven etrafında 360 derecelik bir koruma sağlanmalı.
 5. Merdivenin üst ve aşağı kısımları Koruma Personeli tarafından korunmalı
 6. Öncü ve arka sağ korumalar merdivenin yukarı kısmına yerleştirilir
 7. Korunan kişi koruma görevlilerinin arasında olmalıdır.
 8. Korunan kişi merdivenlerde duvar kenarında yürümelidir.
 9. Sabit merdivenlerin kullanılması durumunda yine uygun yaya koruma düzeni kurulmalıdır. Öncü koruma, korunan kişinin merdivenlerden düşmemesi için gerekli önlemleri almalı ve sağlam yürümelidir.

6.19. Yürüyüşler

 1. Korunan kişinin yürüyüş yapmak istemesi üzerine güzergaha göre motorize ve yaya koruma düzeni uygulanır.
 2. Koruma ekibini gözetlemek için bir koruma personeli karşı kaldırımda yürümelidir.
 3. Günlük yürüyüşlerde korunan kişi biraz daha rahat bırakılmalı, halk içinde fark ettirilmeden korunmaya çalışılmalıdır. Ortama uygun elbiseler giyilmelidir.
 4. Korunan kişinin makam otosu ve koruma otosu acil müdahalede bulanabilecek uygun uzaklıktan takip edilmesi gerekir.
 5. Muhtemel saldırı anında kaçış şekli ve yönü önceden ekip tarafından bilinmelidir.

6.20. Sportif Faaliyetler

Korunan kişiler sürekli halkın önünde olan kişiler oldukları için sağlıklarına ve formlarına dikkat etmek durumundadırlar. Bunu yerine getirebilmek için aletli veya aletsiz açık alanlarda veya spor salonlarında spor yapmaktadırlar.

Korunan kişilerin bu amaçla kullandıkları yerler ve salonlar genelde bellidir. Bu salonlara göre ayrı ayrı koruma planları hazırlanmalıdır. Bütün personel ihtiyaç duyulduğunda uygulayacakları tedbirleri bilmelidir.

 1. Korunan kişinin uğraştığı spor dalına göre koruma düzen oluşturulmalı, sağlıklı bir spor yapabilmesi için gerekirse uzmanlar temin edilmelidir.
 2. Açık alanlarda yapılacak sporlar için, açık alan koruma düzenleri, salonlarda yapılacak spor faaliyetleri için ise bina içerisinde koruma tedbirlerini uygulanmalıdır.
 3. Spor faaliyetlerinde yaralamalar ve kazalar çok olduğundan, bir ambulans hazır bulundurulmalı ve en yakın hastane ile irtibatlı olunmalıdır.
 4. Avcılık gibi hayati tehlikenin olduğu sporların yapılmaması gerektiği korunan kişiye anlatılmalıdır.

6.21. Yurt Dışı Seyahatler

Korunan kişinin mevcut konumu, yurt dışı seyahatlerinin konumuna ve oradaki gelişmelere göre değerlendirmeler yapılarak koruma uygulanır. Korunan kişinin görevi ve o ülkede nasıl algılandığı önemlidir. Koruma planı ve uygulanmasında o ülkeye bilgi verilmesi ve yardım alınması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkeler arası mütekabiliyet esasına göre genel güvenlik tedbir ve uygulamaları aynen uygulanır(ÖGHDK m.5).

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: