İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Velayet ve Nafaka Araştırmaları

Velayet ve Nafaka Araştırmaları

Velayet ve Nafaka Araştırmaları

Taraflar çocuğunu birbirine vermek istemezler hatta kaçırma yoluna kadar giderler. Kişinin velayetini almak istediği çocuğa iyi bir gelecek sağlayıp sağlayamayacağını araştırır, bunun için maddi gelirlerini inceler, daha önce vasisi olduğu çocuğa bir zarar verip vermediğini inceler, çevresindeki çocuklarla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini araştırır ve bunları gerekli teknolojik aletlerle kayıt altına alarak bir rapor halinde başvuran eşe sunmak üzere hazır hale getirir.

Nafaka: Geçinmek için gerekli olan şeylerin tümüdür. Birinin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylıktır. Boşanma davalarında nafaka talebi ihtiyati tedbir nafakası ve boşanma sürecinin her kademesinde; adres tespiti bilinmezliği, tarafların mal varlığı ve dolayısıyla istenilecek veya verilebilecek nafaka miktarlarının tespit edilmesinin gerektiği durumlarda tespit dilmesi gerekir.

Boşanma, nafaka veya velayet araştırması yapan dedektifler öncelikle kişinin kişisel portföyünü inceleyerek araştırmaya başlar. Kişinin özel hayatına ilişkin bilgiler toplar. Velayet davalarında kişinin psikolojik durumunun tam olarak bilinmesinde büyük fayda vardır. Kişi normal hayatta nasıl, anormallikleri var mı, davranış bozukluğu sergilediği oluyor mu, herhangi bir ruhsal bozukluğu mevcut mu, ailesindeki insanlara zarar verme eğilimi var mı gibi soruların cevabını bulmak için çalışmalar yapılır, delil, tanık bulunur. Kişinin sosyal ve ekonomik durumunu araştırılır. Arkadaş çevresi, akrabaları, iş ortamı, gün içinde dolaştığı mekânlar ve buralarda konuştuğu insanlar mercek altına alınır.

Nesep (babalık /annelik / akrabalık bağı) tespiti: İnsanlar kan, hısımlık bağı ile akraba olurlar. Bunların dinde, hukukta sonuçları vardır. Bugün pek çok üniversitenin adli tıp birimleri hizmet sunumu kapsamında DNA analizi ile nesep tayini yapmaktadırlar.

Babalık analık davaları: Türk Medeni Kanunda babalık ve annelik hususları belirtilmiştir. Erkeğin doğan çocuğu hangi durumlarda ret edeceği belirtilmekle birlikte şüpheye düşen her erkeğin, çocuğun babalık tespiti ile ilgili araştırma yapma, yaptırma ve dava açma yetkisi bulunmaktadır. Yine anne ve üst ebeveynlerinde bu hakları bulunmaktadır.

Dedektifler bu araştırmaları yapamasa da başvuran kişileri bu konuda yönlendirebilir; çıkan sonuçları inceleyip gerçek baba bulunamadıysa bu şahsı araştırabilir, bu belgeleri velayet davaları için kullanmada yardımcı olabilir.

Miras davalarında akrabalık ve akrabalığın derecesine göre pay alımı olduğu için ispatlanması gerekir. Burada şahitlik delil olsa da biyolojik (DNA) incelemeleri daha kesindir. Bu konuda sağlık laboratuvarlarından bilgi ve hizmet alınması mümkündür.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: