İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Temel Koruma Teknikleri

Temel Koruma Teknikleri

KİŞİ KORUMA
1- Suikast, Suikastci Genel Bilgiler
2- Koruma Hukuku
3- Korumanın Temel Prensipleri
4- Öncü Çalışması
5- Temel Koruma Teknikleri
6- Yaya Koruma Teknikleri
7- Motorize Koruma Teknikleri

Kişi koruma hizmetlerinin temel değişmez teknikleri vardır. Bu teknikler bazen teknik gelişmelere, koruma hizmeti yapılacak yere ve zamana göre değişebilmektedir. Kullanılacak olan koruma tekniğini belirleme görevi üzerinde olan Koruma Amirinin içinde bulunduğunuz toplumun özelliklerine, dini ve milli geleneklerine, korunan kişinin isteklerine, personel sayısına ve teçhizat durumuna en uygun koruma planı hazırlanmalı ve koruma çemberi oluşturmalıdır.

5.1. Koruma Çemberleri

Önemli kişi, koruma halkası diyebileceğimiz fiziki engeller ve personelden oluşan iç içe engeller ile korunmalıdır. Amaç; güvenlik altına alınmış alanlar oluşturarak, tehdidi iç halkalara geçmeden yok etmektir. Koruma çemberi şu şekilde isimlendirilmektedir:

 1. Dış Çember,
  1. Orta Çember,
  1. İç Çember.

Oluşturulan koruma çemberindeki her halka bir filtre görevi ifa ederek, bir halkayı geçebilen saldırganlar diğer halkada durdurulabilmektedir.

 1. İç çember: Korunan kişinin hemen yanındadır. Yakın koruma olarak da adlandırılan çemberdir. Bu alanda sadece koruma ekip elemanları bulunurlar. En kısa zamanda ve ilk önce kurulması gereken çemberdir. Bu çembere ancak korunan kişiye ulaşması gereken kişiler kontrollü olarak alınırlar.
  1. Orta çember: Bu çemberde yakın koruma ekibinin dışında kalan diğer koruma ekipleri, korunan kişinin çalışma arkadaşları, kişisel ihtiyaçlarını gidermekle görevli diğer sivil personeller (memurları, sekreteri, aşçısı, berberi vb.) bulunur.
  1. Dış çember: Bu çember ilk savunma hattıdır. Gelebilecek saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Yerel kolluk kuvvetleri tarafından, üniformalı personellerden oluşturulur. Yalnızca orta ve iç çembere geçme yetkisi bulunan kişileri gerekli kontrolden geçirerek alırlar. Bunun için kontrol noktası oluşturularak, ziyaretçiler, personeller, paketler ve gelenlerin kimlikleri kontrol edilir. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve görevliler bu listeye göre geçişlere izin vermelidir.

5.2.Yakın Korumada Barikatlar

Yakın koruma hizmetlerinin yürütülmesinde koruma çemberinin halkalarına kurulacak olan barikatlar önemli role sahiptirler.

Daimi barikatlar; duvar, çitler, bahçe tanzimleri, su kanalları, binalar, saksılar vb.

Geçici barikatlar; paravanlar, direkler, ipler, zincirler, dikenli teller, taşıtlar, çitler, polis hatları, kordonlar, perdeler, mobilyalar vb…

5.3. Güvenlik Nöbet Yerleri

Korunan alanda belli bir bölgeden sorumlu sabit bir yer olabileceği gibi, geçilmesi gereken bir bölge de olabilir.

 1. Kontrol noktaları ve nizamiyeler; önemli kişinin bulunduğu yerlere giriş ve çıkışın kontrol edilmesi sağlanır. Görevli olmayanların girmesi engellenir, görevliler kontrol edilerek içeriye alınır. Gerekiyorsa üst ve paket araması yapılır.
 2. Gözetleme yerleri; belli bir yer veya şahısların gözetlenmesi amacıyla teşkil ettirilmiş yerlerdir. Gözetleme sonuçlarını komuta merkezine bildirir.
 3. Devriyeler; korunacak alanı yaya veya motorize olarak kontrol edilmesi için oluşturulur.
 4. Özel ekipler; istihbarat görevlileri, haber görevlileri, yük görevlileri ve sürücülerden oluşmaktadır.

5.4. Sesle Haberleşme ve Açı Tespiti

a) Tehdit halinde sesle haberleşme; korunan kişiye bir saldırıda bulunulduğu zaman, koruma görevlilerinin kullanacakları, diğer görevlileri ikaz eden bir “Sesle Haberleşme Sistemi” mutlaka olmalıdır. İdeal olarak bu sesli haberleşme şekilleri tehdidin mahiyetini ve yönünü belirtecek şekilde ve mümkünse çok kısa olmalıdır.

Görevliler birbirlerini haberdar etmedikleri takdirde tehdidin önlenmesine katılmayan, tehdidi görmeyen koruma görevlileri önemli kişinin hangi yöne kaçırılacağından da habersiz olacaktır. Dolayısı ile bir koruma kargaşası çıkacak ve görev tam olarak yerine getirilemeyecektir.

Etkin bir sesli ikaz metodu silahın cinsini ve açısını belirtmekten ibarettir. Basitlik ve açıklığından dolayı açı tespiti için saat sistemi tavsiye edilmektedir. Örnek bir tehdit bilirimi şu şekilde olabilir.

Tehdit korunan kişinin boyunun üst seviyesinden gelirse, bu yükseklik “Yüksek”, alt seviyesinden gelirse “alçak” olarak belirlenir. Korunan kişinin boy uzunluğu seviyesinde tehdit meydana geldiği takdirde “düzey” kelimesi kullanılır.

b) Açı Tespitinde saat yöntemi; saat sistemi korunan kişinin büyük bir saat üzerinde yürüyüşünü göz önünde bulundurmaya dayanır. Hareketin ön yönü daima 12’ yi, sağ yanı 3’ü, sol yanı 9’u, arka istikameti ise 6’yı gösterir.

Saat yöntemi ile sesli haberleşme örnekleri şunlardır. “Çatıda adam 10’da”, “Merdiven dibinde silahlı adam 4’de”, “5’de arabada üç adam” veya “12’de topluluk” vb.

Tehdit işaretini alan diğer görevliler önemli kişiyi imkanlar ölçüsünde ters istikamete kaçıracaklardır. Örneğin tehdit saat 2 istikametinde ise, korunan kişi 2’nin tam zıddı olan saat 8 istikametine kaçırılmalıdır.

5.5. Kimlik Kontrolü Ve Tanıma Usulleri

Bir koruma görevlisinin karşılaşacağı binlerce kişiyi tek tek tanıması mümkün değildir. Bilhassa gezilerde çok sayıda ilk defa görülen insanların kimliklerinin bilinmesi, önemli kişinin bulunduğu yere kimlerin girmesine müsaade edilip edilemeyeceğinin ayırt edilmesi çok zordur. Bunun için tanıma sistemi geliştirilmesi gerekir. Tanımanın üç özelliği vardır.

a- Kolay tanınabilirlik; bir kimlik hazırlanırken, kimliğin fotoğraflı veya özel işaretli olmalıdır.

b- Zor tanınabilirlik; uygulamada kullanılmayan fakat özel bazı görevlilere tahsis edilen tanıması zor kimlik kartları da hazırlanabilmektedir.

c- Yüzyüze tanınabilirlik; koruma görevlilerinin önemli kişilerin yakınlarını, aile fertlerini, hizmetlerinde çalışanlarını, önemli kişiyle sık sık görüşenleri yüzlerinden bir bakışta tanımalarıdır.

 Yakın Koruma Organizasyonlarında güvenliği destekleyici ve kontrolü sağlayıcı özellikte olan kimlik kartlarının oluşturulması ve uygulanmasının amaçları; -Hizmet veren personelin tanınması, -Koruma personelinin tanınmasıdır.

Üç tür kimlik kartı vardır ;

1. Sürekli kartlar; kamu ve özel sektörde çalışan personele verilen daimi kartlardır.

2. Geçici kartlar; ziyaret ve iş takibi için kamu ve özel kuruluşlara giriş yapan şahıslara, bulundukları süre içerisinde kullanılmak üzere kimlik belgesi karşılığında verilen kartlardır.

3. Özel görevler için kartlar; özel görev yürüten personele kendi kurumu tarafından hazırlanıp temin edilen ve bu personeli diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan. Taklidi zor ve kişiye özel değildir. Yalnızca belli organizasyonlarda görev yapanlar için hazırlanır ve görev hitamında kartların geçerliliği kalmaz. Özel görev kartı verileceklerden bazıları;

-Destek veren personel, (garson, teknisyen, odacı v.b), -Otel personeli, (otel yönetimi, oda servisi), -Misafirler için, (davet edilen personel), -Kanun uygulayıcılar (silah taşımaya yetkili kişiler, kolluk kuvvetleri).

Kimlik kartı uygulamasında dikkat edilecek hususlar

 1. Kimlik kartları belirli ve güvenilir kişi veya kurumlarca verilir.
 2. Kullanılan veya görevler için özel olarak yapılan kimlik kartlarının taklit edilmesi güç olmalıdır.
 3. Özel bir toplantı veya benzeri iş için çıkartılacak kimlik kartları, toplantı başlamadan az önce dağıtılmalıdır.           
 4. Önemli kişi aynı yere birden fazla ziyaret yapacaksa, her seferinde toplantıya katılacaklara verilecek kimlik kartları veya rozetler değiştirilmelidir.
 5. Tüm kullanılan kartlar için kayıt tutulması, kontrolün sağlanması açısından yararlıdır.      
 6. Toplantı sonunda kartlar ve rozetler toplanmalıdır.
 7. Kimlik kartları 6 ay veya yılda bir yenilenmelidir.
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: