İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Suikast, Suikastci Genel Bilgiler

Suikast, Suikastci Genel Bilgiler

KİŞİ KORUMA
1- Suikast, Suikastci Genel Bilgiler
2- Koruma Hukuku
3- Korumanın Temel Prensipleri
4- Öncü Çalışması
5- Temel Koruma Teknikleri
6- Yaya Koruma Teknikleri
7- Motorize Koruma Teknikleri

Koruma ve korunmada sadece fertlerin değil, toplumun korunması ve genel huzurun sağlanması hedeflenmektedir. Meydana gelecek kargaşa, güvensizlik ortamını devletin gücü ile doğru orantılıdır. Eylemler, saldırılar; devletin otoritesini, halkın moralini, ekonomiyi, uluslararası alanlarda etkileri, ülke güvenliği vb alanları etkiler.

1.   SUİKAST, SUİKASTÇI, GENEL BİLGİLER

1.1. Suikast Tarihi    

Tarih boyunca hemen her ülkede ve toplumda başkanlık, reislik yapan veya herhangi önemli bir konuda önderlik yapan kişilere karşı mutlaka suikast girişimleri olmuş, bazıları başarılı olmuş bazıları da çoğunlukla tesadüfi nedenlerle veya alınan güvenlik tedbirleri sonucunda başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır.

Suikastların tarihi insanlık tarihi ile başlar. Hz Ademin çocuklarından Kabil’in Habil’i kişisel nedenlerden dolayı öldürmesi ile başlamış ve günümüzde de birçok ülkede değişik nedenlerle de bu tür saldırılar devam etmektedir ve edeceği de kesindir. İnsanlardaki kıskançlık, çekememezlik, istememezlik, rekabet, var olmak için başkasını yok etmek vb. duygu ve düşünceler var olduğu müddetçe diğer bir deyişle aşağıda sayılan suikastların nedenleri ortadan kalkmadığı sürece suikastların da bitmesi mümkün değildir. Kişilere düşen ise bu saldırıları önlemek veya ortadan kaldırmak için koruyucu önlemler almak, güvenlik planları hazırlamak ve bunları uygulamaktır.

1.2. Suikastın Tanımı

Suikast, bilinen en eski terörist taktiğidir ve günümüzde de sıkça bu taktiğe başvurulmaktadır. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılardır.

Operasyonel suikast; suikast yapacak olan şahsın, kurbanın günlük yaşantısını yakından takip ederek suikastın zamanını, yerini ve tarzını belirleyecek olan zayıf noktaları tespit etmesi ve suikast sonrası kaçış yöntemini hesap ederek eylemi kusursuz olarak gerçekleştirme planının bütünü içerir.

Profesyonel suikastçılar; para karşılığı suikast düzenleyen, hedefin ne için öldürüldüğü hususunda bilgisi olmayabilen kişiler.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: