İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Özel Dedektifliğin Şartları

Özel Dedektifliğin Şartları

DEDEKTİFİN ÖZELLİĞİ VE ARAÇLARI

Özel dedektifliğin Şartları

Kanunlarda kesin olarak tanımı bulunmayan özel dedektif genel bir ifadeyle herhangi bir konuyla ilgili olarak kanuni sınırlarda özel araç, gereç ve yöntemlerle araştırma yapan kişilerdir. Bu meslek genel olarak hukukçular, kolluk eğitimi alanlar tarafından yapılmaktadır. Çünkü daha önce yapmış oldukları işler özel dedektiflik uygulamalarına oldukça yakındır. Örneğin kriminal/olay yeri inceleme/bilişim alanlarında çalışıp ayrılan veya emekli olan bir polis takip, inceleme, delil toplama gibi işlemler gerektiren özel dedektifliği daha kolay ve daha iyi bir şekilde yapabilecektir. Bu noktada özel uygulamalar gerektiren dedektifliği yapacak kişilerin birtakım özelliklere ve yeterliklere sahip olması gerektiği bir gerçektir. Ancak dedektiflikte asistan, araştırmacı çalıştırılması bir ihtiyaç olacaktır. Bu ara eleman olarak her meslek mensubunun niteliğin, özellikle araştırılan konuya göre değişecektir. Örneğin gıda ile ilgili bir konuda gıda mühendisinin istihdam edilmesi gibi.

Her meslekte olduğu gibi özel dedektiflikte de bir takım şartlar vardır. Bu şartlar genel olarak[1]: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Fakülte / lisans mezunu olmak. Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinden belirlenen rütbelerden olmak (Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser) rütbesini almış ve kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı subay sınıfından 15 yıl görev yaptıktan sonra ayrılmış veya emekli olmuş, özel dedektiflik yapmalarında sakınca bulunmadığı hususunda MİT Müsteşarlığınca haklarında uygun görüş bildirmek kaydıyla MİT Müsteşarlığı şube müdürlüğü veya daha üst unvanları almış kendi isteği ile ayrılmış veya olmuş, Mülki İdare Amirliği veya en az 15 yıl fiilen avukatlık, hâkimlik, savcılık yapmış olmak gibi.

Kanun yürürlükte olmadığından bu şartların özel dedektiflerde kesin olarak aranacağı söylenemez. Bireysel olarak bu faaliyetleri yürüten kişileri bu şartlar açısında denetlemek mümkün olamayabilir. Ancak bu işi kurumsal olarak yapan kurumlar ve şirketler, bu hizmetleri yapacak kişilerde birtakım şartlar arayacaklardır. Bu da sunulan hizmetin verimliliğini ve büyük oranda artıracaktır. Çünkü uzmanlık isteyen bir meslek olan özel dedektifliği her önüne gelen yaparsa işlerin gerektiği şekilde yapılamayacağı gibi gerekli bilgi ve donanıma sahip olmadan yapan kişiler suç işleyerek sosyal düzenin bozulmasına da sebep olabilirler.

Özel dedektif, teknik ekipmanı ve eğitimi ile bu araştırma ve takipleri sürdüren şahıs veya şahısların genel adı olacaktır.[2] Bu anlamda; fakülte mezunu (hukuk, siyasal, güvenlik) ve/veya konusunda yüksek lisans eğitimini almış bir kriminal (suç bilimi) uzmanı ve bu bilimin dalında olan, suç psikolojisi veya kriminoloji dallarından birinde akademisyen olan biri yapabilmektedir. Bu durum uluslararası hukuk düzenlemeleri ve mevcut uluslararası yasalarca desteklenmekte ve Özel dedektifin uluslararası çalışma hakları bu düzenlemelerce oluşturulmaktadır. Ülkemizde de bu konuya özel bir yasal düzenlemenin olmadığını düşünecek olursak, kurumsal olarak bu hizmeti sunan şirketlerde görev yapacak özel dedektifler bu programa katılan ve başarılı olan kişilerden olmalıdırlar.


[1]     ÖDK bakınız

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: