İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Özel Dedekliğin Yasal Dayanakları

Özel Dedekliğin Yasal Dayanakları

Özel Dedektifliğin Yasal Dayanakları

Dedektiflik birçok ülkede özel güvenlik, araştırmacı, uzman, kriminal uzman ve herhangi bir konuda araştırma, arama, bulma olarak algılanmaktadır. Yine bu bağlamda ilgili birimlerce, bakanlıklarca düzenlenmesi ve takip edilmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin tarım ve gıda ilgili işlerde tarım ve tüketici işlerinden sorumlu birim yürütmektedir. Yapılan işin özelliğine göre kanun, lisanslama gibi işlemler yapılmaktadır.

Özel dedektiflik hizmetlerinin sunumu ile müstakil bir mevzuat bulunmamaktadır. Bundan dolayı özel dedektiflik hizmetlerinin hukuki sınırlar içerisinde yapılabilmesi için diğer mevzuat hükümlerinin sınırları çerçevesinde hizmet sunulmalıdır. Durum böyle olunca korsan yapılar tabir edilen profesyonel olmayan hizmet sunan özel dedektiflerle karşılaşılmaktadır. Zaman zaman adliyeye yansıyan birçok olay olmaktadır.

Özel dedektiflik hizmetlerinin temel amaç araştırma yöntemleri ile çözüm sağlamak olduğundan “Vekâlet Kanunları” kapsamında Kişi/tüzel kişilerin istekleri kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.  Medeni Hukuk Alanı;

–    Boşanma, miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin karşılanması,

–    Miras ve hileli işlemler, Soy ağacı, Çocuk ve gençlerin sosyal çevre araştırmaları,

–    Aile birliğinin korunması, Evlilik öncesi araştırmaları,

2.  Ticaret Hukuku Alanı

–    Rekabet ilkelerinin ihlalleri, patent imtiyazının çiğnenmesi, hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında araştırma,

–    Yatırım öncesi inceleme ve analiz, Ortaklar ve işbirliği yapılan kişi/tüzel kişiler, Üst düzey yönetici, İşe alımlarda CV araştırmaları,

–    Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,

–    Her türlü hukuki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği yönünden araştırılması

–    Firma çalışanlarının özellikle işe alma ve terfi ettirilmeleri sırasında durumlarının araştırılması,

–    Her türlü ticari kuruluşa bağlı dağıtıcı, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,

–    İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi.

3.  Sigorta Hukuku Alanı

–    Şüpheli ve şaibeli kazalar araştırılması,

–    Hileli işlemlerin ve dolandırıcılık araştırılması,

–    Her türlü sigorta ihlalleri araştırması,

4.  Diğer Çalışma Alanları

–    Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması, Hastane olayları araştırılması,

–    Tehdit ve şantaj olaylarının araştırılması İnternet suçları araştırılması

–    Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sağlanması,

–    Telif hakları, Fikri ve Mülkiyet hakları,

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: