İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Araçlı Koruma Teknikleri

Araçlı Koruma Teknikleri


KİŞİ KORUMA
1- Suikast, Suikastci Genel Bilgiler
2- Koruma Hukuku
3- Korumanın Temel Prensipleri
4- Öncü Çalışması
5- Temel Koruma Teknikleri
6- Yaya Koruma Teknikleri
7- Motorize Koruma Teknikleri

7.1. Araçlarda Koruma Hizmeti

Korunan kişi bir yerden başka bir yere intikal ederken genelde motorlu araçlar kullanılır. Araçla yapılan intikaller korunan kişinin güvenlik açısından en zayıf kaldığı anlardır. Bu durumlarda güvenliği tehlikeye düşürecek değişkenler artmaktadır. Bu nedenle dünya genelinde korunan kişilere yapılan saldırılara bir göz atıldığında fark edilecektir ki koruna kişilerin araçlarında, araçlarından inerken veya araçlarına binerken uğradıkları saldırılar oldukça fazlardır. Başarıya ulaşmış saldırıların çoğunluğu da bu durumlarda yapılan saldırılardır.

Koruma ekibi, korunan kişinin araçları kullandıkları sıralarda alınması gereken tedbirleri çok ince ayrıntısına kadar önceden incelemesi ve alternatifli motorize koruma planları yapmalı ve duruma göre değişebilen esnek teknikler uygulamalıdır.

7.2. Motorize Korumalarda Dikkat Edilmesi Gereken Zayıf Noktalar

 1. Korunan kişi güvenli ortamdan çıkmış, saldırılara açık duruma gelmiştir.
 2. Ani ve plansız duruşlarda araçlara saldırı ihtimali ve kaçırma ihtimalleri artmaktadır.
 3. Saldırganın olay yerinden uzaklaşması kolay ve kendi planına göre olabilmektedir.
 4. Saldırganlar ön çalışmalarla saldırı yerini, anını ve pozisyonunu kendilerine en uygun şekilde seçebilmektedirler.
 5. Araçların durdukları veya yavaşladıkları anlar saldırganlar için en uygun olan anlardır, bu gibi durumlarda koruma tedbirleri artırılmalıdır.

8.   ŞAHIS VE BAGAJ KONTROLLERİ

Güvenlik tedbirleri ve patlayıcı maddeler dersi ve konularına bakınız.

9.   GÖREV SİLAHLARINI TANIMA

Silah bilgisi ve atış dersi konularına bakınız.

7.3.        Motorize Koruma Düzeninin Kurulmasını Doğrudan Etkileyen Etkenler

Motorize koruma düzenin kaç araçtan oluşturulacağı, kaç personelin kullanılacağı ve uygulayacakları koruma tekniklerinin belirlenmesini doğrudan etkileyen değişkenler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Tehlike düzeyi; korunan kişinin, siyasi, askeri, ekonomik veya sosyal alanlardaki etkinliği ve stratejik önemi bu kişiye karşı gelebilecek tehlikelerin düzeyini etkilemektedir.
 2. Kişisel özellikler; korunan kişinin kişisel özellikleri de koruma düzenini etkilemektedir. Mesela kişi çok saldırgan bir karaktere sahiptir ve çevresini sürekli rahatsız ediyor olabilir. Ya da yürüttüğü faaliyetler kişiye karşı toplumsal veya kişisel tepkinin doğmasına neden oluyor olabilir. Medyatik olmayı seven bir kişiliğe sahip olabilir. Ayrıca konvoyun hareket hızı da doğrudan saldırıların oranını etkilemektedir. Yavaş seyreden konvoya saldırı oranı daha yüksektir.
 3. İmkanlar; uygulanacak olan motorize koruma düzenleri elde bulunan kaynaklarla doğru orantılıdır. Mevcut personel, araç ve yerel imkanlar ölçüsünde en ideal koruma planı yapılmalıdır. Gerekirse kaynak takviyesi talebinde bulunulmalı, kaynaklar son haddine kadar zorlanmalıdır.

7.4. Motorize Koruma Düzenin Kurulması Aşamasında Yapılması Gereken Öncü Çalışmalar

 1. Güzergahın uzunluğu, ne kadar sürede ve hangi hızla geçileceği gezi programına göre bilinmeli ve önceden tecrübe edilmelidir.
 2. Güzergah boyunca geçilecek cadde, sokak ve mahalleler harita veya kroki üzerinde işaretlenmeli, her noktadan kaçta geçileceği belirtilmelidir.
 3. Güzergah üzerinde bulunan muhtemel boğma noktaları tespit edilmeli, buna göre koruma düzeni geliştirilmelidir.
 4. Kavşaklarda veya planlanmış bazı noktalardaki muhtemel bekleme süreleri önceden bilinmeli ve bu noktalarda uygulanacak koruma düzeni belirlenmelidir.
 5. Güzergahta bulunan saldırıya müsait boş veya dolu binalar, sahipsiz araçlar, park halindeki araçlar, arazi yapıları önceden tespit edilmelidir. Tehlike arz eden araçlar kaldırılmalı, risk içeren alanlara yerel kuvvetlerden personel yerleştirilmeli.
 6. Güzergahta geçilmek zorunda kalınacak kalabalıkların bulunduğu park, pazar vb. yerler var ise, buralarda ne tür koruma düzeni kurulacağı belirlenmelidir.
 7. Güzergahta köprülü kavşak, ormanlık gibi saldırıya müsait yerlerin olup olmadığı belirlemelidir.
 8. Acil durumlarda ulaşılabilecek hastaneler, güvenli binalar ve servis alanları bilinmelidir.
 9. Konvoyda bulunan bütün ekiplerin birbirleri ile haberleşmesi sağlanmalıdır.
 10. Tehlike anında kullanılacak alternatif yollar önceden bilinmeli ve harita üzerinde çalışılmış olunmalıdır.
 11. Yapılacak muhtemel saldırılarda kazaya sebebiyet verilmemesi için araçların hangi pozisyonları almaları gerektikleri bilinmelidir.
 12. Güzergah boyunca halkın rahatsız edilmemesi ve şehir trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yerel güvenlik birimleri ile iyi organize olunmalı, gerekli tedbirlerin önceden alınması için çalışmalar yapılmalıdır.

7.5. Motorize Koruma Ekibini Oluşturan Araçlar

 1. Motosikletler; koruma düzeninde tıkanan yollarda hareket kabiliyeti olması açısından önemlidir. Trafiğin tıkandığı ve tehlikenin bulunduğu durumlarda kullanım pratikliği avantaj sağlar. Konvoyun en önünde bulunurlar.
 2. Trafik eskort aracı; motosikletlerin arkasında trafik akışını düzenlemek amacı ile bulunurlar. Genelde yerel birimlerden oluşturulan bir ekiptir.
 3. Öncü koruma aracı;; koruma da düzenindeki araçlara gidilecek istikamet ve yeri bulmalarına yardımcı olarak varmalarını sağlar. Kılavuz arabadaki görevliler güzergah planını ve gidilecek yeri önceden öğrenip tespit etmelidirler. Bu araçta yerel güvenlikçilerden bir personelin bulundurulması faydalı olacaktır.
 4. Makam aracı; korunan kişinin bulunduğu araçtır. Uygulanan koruma düzenine göre makam aracı diğer konvoyda bulunan araçlarının düzenine uyar. Duruma göre koruma amiri konvoyun hızını ayarlar.
 5. Artçı koruma aracı; korunan kişiyi arka yönden gelebilecek saldırılara karşı koruma amacı ile makam aracının arkasında yer alırlar. Duruma göre sağ artçı ve sol artçı koruma aracı olarak iki araçtan da oluşabilir. Makam aracında oluşabilecek herhangi bir sıkıntı durumunda bu araç makam aracı olarak tahsis edilebilir. Makam aracının hemen arkasında yer alır.
 6. Yedek makam aracı; genelde çok büyük organizasyonlu motorize koruma düzenlerinde asıl makam aracına alternatif olması için konvoyda bulundurulur. Asıl makam aracında bulundurulması gereken malzemeler ve bulunması gereken özellikler bu araçta da olmalıdır. Artçı koruma araçlarının arkasında yerini alır.
 7. CAT aracı; büyük motorize konvoy düzenlerinde bulunur. Oluşabilecek muhtemel saldırılar da personel, silah ve mühimmat desteği sağlamak amacı ile yedek makam aracının arkasında bulunurlar.
 8. Yerel koruma aracı; bulunulan yerin yakın koruma personellerinden oluşturulan ve CAT aracının arkasında konvoyu takip eden, ihtiyaç duyulduğunda savunma hattına giren, sürekli koruma ekibi ile irtibatlı olan bir ekiptir.
 9. Ambulanslar; korunan kişinin risk derecesine ve istediğine göre görevlendirilir ve koruma konvoyunu takip eder. Ambulansın teknik donanımı ve personeli ilk yardım uygulayabilecek kapasitede olması gerekir.

7.6. Araç ve Teçhizatların Sahip Olması Gereken Özellikleri

 1. Araçlar her türlü yollarda ve hava koşullarında seyredebilecek sağlamlıkta ve motor gücünde olmalıdırlar.
 2. Araçlara yapılacak olan eklenti ve montajlar aracın hızını düşürmemelidir.
 3. Araç oluşabilecek kazalarda içinde bulunanları ölüm ve ağır yaralanmalara karşı koruyabilecek özelliklere sahip olmalıdır.
 4. Aracın zırhlı olması gerekir. Üstü kapalı olan araçlar özellikle tercih edilmelidir.
 5. Araç dört kapılı olmalıdır. Araç tavanının içinde kapı üstünde veya dış kısmında korumaların tutunacakları yerler olmalıdır.
 6. Aracın ve içinde bulunanların emniyetli seyahatini sağlayacak olan gelişmiş en son teknolojiler bulundurulmalıdır.
 7. Araçta, yangın söndürme cihazları, silahlar, ilk yardım çantası, aydınlatma cihazları, haberleşme cihazları, korunan kişinin ihtiyaç gördüğü aksesuarlar ve normal bir araçta ihtiyaç olan bütün malzemeler eksiksiz ve çalışır vaziyette bulundurulmalıdır.

7.7. Sürücü Seçimi

Motorize koruma düzenlerinde yakın koruma ekipleri kadar makam aracın kullanan sürücünün de önemi çok büyüktür. Uygulanacak olan bütün koruma tekniklerini algılayabilecek kapasitede yakın koruma eğitimi almış olması gerekmektedir. Ayrıca sürücülük ile ilgili olarak Savunma Amaçlı ve Saldırı Amaçlı Sürücü Teknikleri eğitimlerini de almış olması gerekmektedir.

Bu konu Genel Koruma Teknikleri bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Yakın koruma ekiplerinde Makam otosunun sürücüsünün seçiminde söz konusu bölümde bahsedilen hususlara göre hassas davranılması gerekmektedir. İmkanlar ölçüsünde sürücünün de emniyet görevlisi olması tercih edilmelidir.

7.8. Konvoy Düzenleri

Korunan kişiye uygulanacak olan motorize koruma düzenleri yukarıda bahsedilen etkenler çerçevesinde şu şekilde oluşturulabilir.

Tek araçlı konvoy; dikkati çekmemek amacıyla yada tehdit derecesi az kişiler için uygulanır. Araçta makam şoförü, bir koruma görevlisi ve korunan kişi bulunur.

İki araçlı konvoy; az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır. Bu, standart konvoy düzenidir ve şunları kapsar: yedek makam aracı ve takip arabası, güvenlik alanda araba kullanmakta eğitilmiş makam aracı şoförü (tercihen bir koruma görevlisi) ve üç yada dört koruma görevlisi bulunan takip arabası.

Üç araçlı konvoy; yüksek tehlike seviyeli ve dikkati üzerine çekecek koruma görevlerinde uygulanır. Bir yedek makam aracı, bir öncü araç ve bir takip aracından oluşur. Şoförler güvenlik konusunda eğitim görmüş olmalı. Öncü araçta en az bir koruma görevlisi, artçı araçta ise en az üç koruma görevlisi bulundurulmalıdır.

Tam resmi konvoy; korunan kişinin alabileceği tehlike oranın en yüksek olduğu ve büyük devlet adamlarına uygulanan bir koruma düzenidir. Bu düzende yukarıda bahsedilen ve bir konvoyda bulunması gereken bütün araçların bulunması gerekmektedir. Tam resmi konvoylarda halkın içinden ve yavaş geçilir. Program önceden halk tarafından biliniyordur ve koruma görevinin en zor yürütüldüğü düzendir. Bu koruma düzeninde yerel güvenlik birimleri ile ortak çalışılmaktadır ve dış ve orta çemberin korunması görevi yerel kuvvetlere bırakılmıştır.

Gayri resmi konvoy; önceden bir plan yapılmadan, korunan kişinin talebine göre ani olarak gidilecek yere göre bir konvoy oluşturulmalıdır. Bu tür konvoylar karar verilen andaki imkanlar ölçüsünde birli, ikili veya üçlü konvoy şeklinde oluşturulur.

7.9. Araca Biniş ve Araçtan İniş Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Yukarıda da bahsedildiği gibi koruma düzenlerinde tespit edilen en zayıf anlardan ikisi de korunan kişinin araca binişi ve araçtan inişleridir. Bu bilinçle bu işlemler esnasında en üst düzeyde koruma düzeni kurulmalıdır.

Araca binişler ve inişler hızlı bir şekilde olduğundan herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için;

 1. Görevliler tutundukları yerlerin sağlam olması lazım ve sıkı tutunmaları gerekmektedir.
 2. Kapıların kesinlikle kapatıldığından emin olunmalıdır.
 3. İnerken yere ilk basılacak ayağın en dıştaki ayak olması gerekir. Yani sağ kapıdan iniliyorsa sağ, sol kapıdan iniliyorsa sol ayağın yere ilk basması gerekmektedir.
 4. Biner iken ise kapıya en yakın olan ayak ilk araca konulmalı, daha sonra dışarıda kalan ayak bükülerek diğer ayağın arkasından içeriye alınmalıdır.
 5. Araçlara iniş ve binişler çok kere denenmeli ve tecrübe edilmelidir.

a) Korunan kişinin araca bindirilmesi

 1. Korunan kişinin araca binmesinden yarım saat öncesinde aracın çalışıp çalışmadığı ve seyahate uygun olup olmadığı kontrol edilir ve eksiklikler giderilir.
 2. Makam aracı çıkış kapısının tam karşısına ve mümkün olduğunca en yakın şekilde park edilir ve 10 dakika öncesinden motoru çalıştırılarak harekete hazır hale getirilir.
 3. Yakın koruma ve çevre koruma ekipleri çıkış hazırlığına göre sorumluluk alanlarında pozisyon alırlar. Aracın yakınına ve biniş noktasına ilgisiz kişilerin ve personelin yaklaşmasına izin verilmez. Korunan kişinin seri bir şekilde araca yürümesini ve binmesini engelleyecek bütün fiziki engeller kaldırılır.
 4. Sürücü araç içerisinde bekler. Makamın oturacağı koltuğun kapısı açık şekilde beklenir. Konvoyu oluşturacak diğer araçlar da kendi konumlarında harekete hazır şekilde makam otosunun hareketini beklerler.
 5. Korunan kişi aracın yanına normal yaya koruma düzenleri uygulanarak getirilir ve koruma amirinin refakatinde koltuğuna oturması sağlanır.
 6. Biniş esnasında artçı koruma aracında bulunan görevliler makam aracının dört kapısında koruma düzeni alarak kapama yaparlar. Koruma amirinin yerine oturması üzerine makam otosu yavaş yavaş hareket eder. Korumalar bir müddet ellerini aracın ön ve arka çamurlukların üzerine koyarak makam aracı ile beraber ilerlerler. Makam aracının hızını alması üzerine arkadan gelen kendi araçlarına seri bir şekilde binerek makam aracını arkadan takip etmeye başlarlar.

b) Korunan kişinin araçtan indirilmesi

 1. Konvoy varılacak yere gelince makam otosu bina girişinin tam önünde veya gidilecek yere yakın en uygun bir noktada durur.
 2. Öncü ve artçı ekipte bulunan korumalar seri bir şekilde araçlarından inerek, kendilerine daha önce tevdi edilen makam aracının noktalarında koruma düzenlerini alırlar.
 3. Artçı koruma aracında bulunan ekip amiri, makam otosunun sağ ön kapısını, sol arkada oturan koruma personeli makam otosunun sol ön kapsını, arka ortada oturan sol arka kapıyı, sağ arkada oturan personel ise makam otosunun sağ arka kapısını kapatır.
 4. Çevre hızlı bir şekilde kontrol edildikten sonra, koruma amiri tarafında bulunan ekip amiri cama vurarak, çevrenin güvenli olduğunu bildirir. Bunun özerine koruma amiri yerinden inerek korunan kişinin kapısın açarak güvenli bir şekilde inmesini sağlar.
 5. Korunan kişinin araçtan inmesi üzerine bilinen yaya koruma düzenine geçilir ve koruma ekibi kendi sorumluluk alanlarında yerlerini alarak, yürünmeye başlanır. En önde görevli personel kolunu kaldırarak gidilecek yönü işaret ederek, korunan kişinin yürüyüş yönünü belirlemesi sağlanır.
 6. Korunan kişinin gideceği yere varmasına kadar makam aracının kapıları açık şekilde ve motor çalışır vaziyette beklenmelidir. Programın genişliğine göre araçlar en uygun yere park edilerek, park halinde de aracın güvenliği alınmalıdır.

7.10. Koruma Görevlilerinin Sorumluluk Alanı

 1. Oluşturulan motorize koruma düzenlerinde her personelin korunmasından sorumlu olduğu kendi alanı vardır. Düzen içerisinde sağlıklı bir korumanın yapılabilmesi ve kargaşaya sebebiyet verilmemesi için her personel kendi alanının dışına çıkmamalıdır.
 2. Koruma amiri veya en yetkili koruma görevlisi makam aracının sağ ön koltuğuna oturur. Buradan konvoyu yönetir ve birinci dereceden korunan kişiden sorumludur.
 3. Korunan kişi makam aracının sağ arka koltuğunda oturur. Makam otosu sürücüsü yalnızca araçla ve yol ile ilgilenir, koruma işlerine karışmaz.
 4. Öncü koruma aracında önde ve arka koltuklarda koruma personelleri otururlar.
 5. Artçı koruma aracında sağ önde ekip amiri veya korumadan ikinci dereceden sorumlu görevli oturur. Arka koltuklarda ise iki veya üç koruma görevlileri oturur. Özellikle öncü ve artçı koruma araçlarında bulunan görevliler silahları çekili vaziyette her an müdahalelere hazır şekilde beklemelidirler.
 6. Konvoyun yavaşladığı anlarda ve durduğu anlarda araçlarından inerek makam otosunu kapatacak şekilde koruma düzenlerini alırlar, makam aracının hızlanması ve hareket etmesi durumlarında ise seri bir şekilde araçlarına yerleşerek normale konvoy düzenine dönerler.
 7. Konvoyda bulunan diğer araçlar ise kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirerek koruma hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlarlar.

7.11. Koruma Personelinin Araç İçinde Oturuşları

Koruma amiri ön sağ koltukta oturarak, konvoyu idare eder ve aynı zamanda da makam otosuna önden gelebilecek saldırılara karşılık verebilecek şekilde oturmalıdır.

Öncü ve artçı koruma araçlarında bulunan personel ise oturdukları koltuklara göre sorumluluk alanlarından gelebilecek saldırılara karşılık verebilecek rahat bir oturuş şekli belirlemelidirler.

Arka sağ ve sol koltuklarda oturan personeller kapıya yakın olan ayaklarını altlarına alarak ve sırtlarını birbirlerine dönerek oturmalıdırlar ki geniş bir açıyı görebilsinler. Her ne kadar rahatsız edici bir oturuş şekli olsa da özellikle kısa mesafeli yolculuklarda ve riskli alanlardan geçişlerde bu şekilde oturmalıdırlar. Ortada oturan personel normal binek otolarda normal oturuş sergilemelidir. Fakat cep gibi geniş araçlarda ise uzun namlulu bir silah ile arka taraftan gelebilecek saldırılara karşı aracın arkasını kontrol etmelidir.

Sürücüler ise yalnız aracın kontrolünü sağlar, konvoydan kopmamaya çalışır, öncü ise önden gelebilecek, artçı ise yandan ve arkadan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı makam aracına sutre olacak şekilde pozisyonunu ayarlar.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: