İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Koruma Hukuku

Koruma Hukuku


KİŞİ KORUMA
1- Suikast, Suikastci Genel Bilgiler
2- Koruma Hukuku
3- Korumanın Temel Prensipleri
4- Öncü Çalışması
5- Temel Koruma Teknikleri
6- Yaya Koruma Teknikleri
7- Motorize Koruma Teknikleri

2.1. Koruma Hukuku İle İlgili Mevzuat

Kişilerin yakın koruma ile korunmasına izin veren mevzuatlar şu şekildedir:

– İl İdaresi Kanunu(5442), – Terörle Mücadele Kanunu(1991/3713), Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunu(4422), -Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun(5188/2004)ve Yönetmeliği, -Koruma Hizmetleri Yönetmeliği(EGM), -Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, -Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, -Başbakan ve Bakanları Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, -Eskort Yönetmeliği, – Koruma Hizmetleri Yönergesi,

Ayrıca silah kullanmaya yetki veren kanuni düzenlemeler de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

2.2. Koruma Altına Alınması Gerekenler

Koruma Hizmetler Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince koruma altına alınması gereken şahıslar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Görev sebebiyle sürekli korumaya alınan şahıslar: Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri…

Görevleri süresince korumaya alınan şahıslar(taleplerine bakılmaksızın): Genelkurmay Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı…

Görevden ayrıldıkları halde süreli olarak korumaya alınanlar(taleplerine bakılmaksızın): Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı…

Talepleri halinde görevleri süresince korumaya alınan şahıslar: Terör ve anarşi ile mücadelede görev yapan adli, istihbari, idari ve askeri görevliler, zabıta amir ve memurları…

Talepleri halinde korumaya alınan diğer şahıslar: Terör ve anarşi ile mücadelede suçların aydınlatılmasına yardımcı olan itirafçı, tanık ve ihbarcılar…

İstihbarat birimlerinin talebi üzerine korumaya alınan şahıslar: Hayatının ciddi biçimde tehdit altında bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatı ile diğer istihbarat birimleri tarafından tespit edilenler ve korunmaları zaruri görülenler…

Özel güvenlik uygulaması kapsamında koruma görevlisi bulundurmak isteyen şahıslar: İşi veya konumu sebebiyle koruma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmesine ve bu hizmeti satın almasına Özel Güvenlik Komisyonu tarafından karar verilen kişilerdir…

2.3. Koruma Komisyonlarının Oluşturulması ve Kararları

a) Merkez Koruma Komisyonu; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcısı başkanlığında, Genel Kurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı temsilcileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanı, İstihbarat Daire Başkanı veya temsilcisi ile Koruma Daire Başkanı’ndan oluşur.

b) İl Koruma Komisyonu; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, İl Emniyet Müdürü, İl Garnizon Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi, Merkez Komutanı/Temsilcisi ve Koruma Şube Müdürü’nden oluşur.

İl Koruma Komisyonu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin (1995) 8, 10 ve 11 inci maddelerine göre haklarında koruma kararı alınan kişilerin Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca silahlı özel güvenlik görevlisi/görevlileri tarafından korunmasına karar verebilir. Silahlı özel güvenlik görevlisi tarafından korunma kararı, harici tehdidin sona ermesiyle kaldırılır. Tehdidin sürüp sürmediği genel kolluk tarafından değerlendirilerek Komisyona bildirilir.

İl Koruma Komisyonu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine ek olarak silahlı personel tarafından korunması gerekecek seviyede suç mağduru olma ihtimaline dair belirtileri ve resmi değerlendirmeleri dikkate alır.

Kamu görevi nedeniyle terör tehdidi altında bulunan ve korunmaları kamu görevlileri tarafından sağlanan kişiler İl Koruma Komisyonu kararıyla özel güvenlik görevlileriyle de korunabilir.

Hakkında koruma kararı verilen kişi Komisyona başvurur. İstihdam edeceği özel güvenlik görevlisinin iş akdi veya hizmet alacağı özel güvenlik şirketi ile yaptığı sözleşmeyi başvurusuna ekler.

Kişiler hakkında verilen koruma kararı çeşitleri şu şekildedir.

Özel koruma: Korunacak kişinin konut, işyeri ve gezilerinde her türlü tehlikeden uzak tutulması için alınacak koruma tertip ve tedbirlerinin tümünü,

Yakın koruma: Korunacak        kişiye   konutu dışında refakat etmek suretiyle alınacak koruma tedbirlerini,

Konut ve işyeri koruması: Korunacak kişinin, konutunda ve işyerinde nokta tesis etmek veya yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbirlerini,

Konut koruma: Korunacak kişinin konutunda nokta tesis etmek veya yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbirlerini,

İşyeri koruma: Korunacak kişinin işyerinde nokta tesis etmek veya yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı           koruma tedbirlerini,

Çağrı üzerine koruma: Yukarıda belirtilen koruma çeşitlerinden herhangi birisi ile korumaya alınmamış belirli kişilerin, çağrı merkezinden talepte bulunmaları üzerine sağlanacak geçici korumayı ifade eder.

Yukarıda bahsedilen şahıslar hakkında alınmış olan kararlar her yıl Merkez ve İl Koruma Komisyonları tarafından yeniden değerlendirilmekte olup, oluşan yeni duruma göre koruma derecesi artırılabilmekte, azaltılabilmekte veya kaldırılabilmektedir.

c) Özel Güvenlik Komisyonu: İlgili Vali Yardımcısı başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Özel güvenlik izni verilmesi yada bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

ÖGHDKUİ Yönetmeliğinin 5 nci maddesinde Komisyonun çalışma yöntemleri, 6 ncı maddesinde ise görevleri sayılmış olup, özel kişilere ait koruma talepleri bu komisyon tarafından karara bağlanıp, uygulanmaktadır.

2.4. Silah Kullanmaya Yetki Veren Düzenlemeler

Bu konu için Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları dersi, Kuvvet Kullanma (silah) Yetkisi bölümüne ve Güvenlik Tedbirleri dersi Zor Kullanma bölümüne bakınız.

Ayrıca Özel Güvenlik Görevlisine silah kullanma yetkisini düzenleyen ÖGHDK m. 2, 8, 9 ve ÖGHDKUİY m. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bakınız.

Silah kullanmaya yetki veren diğer düzenlemeler;

PVSK m.16, TCK m. 25, EGM-Koruma Hizmetleri Yönergesi,Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmeliği(ÖGHDKUHİY), Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun,Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesine Dair Kanun, Sıkı Yönetim Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu

2.1. Koruma Hukuku İle İlgili Mevzuat

Kişilerin yakın koruma ile korunmasına izin veren mevzuatlar şu şekildedir:

– İl İdaresi Kanunu(5442), – Terörle Mücadele Kanunu(1991/3713), Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunu(4422), -Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun(5188/2004)ve Yönetmeliği, -Koruma Hizmetleri Yönetmeliği(EGM), -Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, -Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, -Başbakan ve Bakanları Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, -Eskort Yönetmeliği, – Koruma Hizmetleri Yönergesi,

Ayrıca silah kullanmaya yetki veren kanuni düzenlemeler de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

2.2. Koruma Altına Alınması Gerekenler

Koruma Hizmetler Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince koruma altına alınması gereken şahıslar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Görev sebebiyle sürekli korumaya alınan şahıslar: Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri…

Görevleri süresince korumaya alınan şahıslar(taleplerine bakılmaksızın): Genelkurmay Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı…

Görevden ayrıldıkları halde süreli olarak korumaya alınanlar(taleplerine bakılmaksızın): Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı…

Talepleri halinde görevleri süresince korumaya alınan şahıslar: Terör ve anarşi ile mücadelede görev yapan adli, istihbari, idari ve askeri görevliler, zabıta amir ve memurları…

Talepleri halinde korumaya alınan diğer şahıslar: Terör ve anarşi ile mücadelede suçların aydınlatılmasına yardımcı olan itirafçı, tanık ve ihbarcılar…

İstihbarat birimlerinin talebi üzerine korumaya alınan şahıslar: Hayatının ciddi biçimde tehdit altında bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatı ile diğer istihbarat birimleri tarafından tespit edilenler ve korunmaları zaruri görülenler…

Özel güvenlik uygulaması kapsamında koruma görevlisi bulundurmak isteyen şahıslar: İşi veya konumu sebebiyle koruma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmesine ve bu hizmeti satın almasına Özel Güvenlik Komisyonu tarafından karar verilen kişilerdir…

2.3. Koruma Komisyonlarının Oluşturulması ve Kararları

a) Merkez Koruma Komisyonu; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcısı başkanlığında, Genel Kurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı temsilcileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanı, İstihbarat Daire Başkanı veya temsilcisi ile Koruma Daire Başkanı’ndan oluşur.

b) İl Koruma Komisyonu; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, İl Emniyet Müdürü, İl Garnizon Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi, Merkez Komutanı/Temsilcisi ve Koruma Şube Müdürü’nden oluşur.

İl Koruma Komisyonu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin (1995) 8, 10 ve 11 inci maddelerine göre haklarında koruma kararı alınan kişilerin Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca silahlı özel güvenlik görevlisi/görevlileri tarafından korunmasına karar verebilir. Silahlı özel güvenlik görevlisi tarafından korunma kararı, harici tehdidin sona ermesiyle kaldırılır. Tehdidin sürüp sürmediği genel kolluk tarafından değerlendirilerek Komisyona bildirilir.

İl Koruma Komisyonu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine ek olarak silahlı personel tarafından korunması gerekecek seviyede suç mağduru olma ihtimaline dair belirtileri ve resmi değerlendirmeleri dikkate alır.

Kamu görevi nedeniyle terör tehdidi altında bulunan ve korunmaları kamu görevlileri tarafından sağlanan kişiler İl Koruma Komisyonu kararıyla özel güvenlik görevlileriyle de korunabilir.

Hakkında koruma kararı verilen kişi Komisyona başvurur. İstihdam edeceği özel güvenlik görevlisinin iş akdi veya hizmet alacağı özel güvenlik şirketi ile yaptığı sözleşmeyi başvurusuna ekler.

Kişiler hakkında verilen koruma kararı çeşitleri şu şekildedir.

Özel koruma: Korunacak kişinin konut, işyeri ve gezilerinde her türlü tehlikeden uzak tutulması için alınacak koruma tertip ve tedbirlerinin tümünü,

Yakın koruma: Korunacak        kişiye   konutu dışında refakat etmek suretiyle alınacak koruma tedbirlerini,

Konut ve işyeri koruması: Korunacak kişinin, konutunda ve işyerinde nokta tesis etmek veya yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbirlerini,

Konut koruma: Korunacak kişinin konutunda nokta tesis etmek veya yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbirlerini,

İşyeri koruma: Korunacak kişinin işyerinde nokta tesis etmek veya yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı           koruma tedbirlerini,

Çağrı üzerine koruma: Yukarıda belirtilen koruma çeşitlerinden herhangi birisi ile korumaya alınmamış belirli kişilerin, çağrı merkezinden talepte bulunmaları üzerine sağlanacak geçici korumayı ifade eder.

Yukarıda bahsedilen şahıslar hakkında alınmış olan kararlar her yıl Merkez ve İl Koruma Komisyonları tarafından yeniden değerlendirilmekte olup, oluşan yeni duruma göre koruma derecesi artırılabilmekte, azaltılabilmekte veya kaldırılabilmektedir.

c) Özel Güvenlik Komisyonu: İlgili Vali Yardımcısı başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Özel güvenlik izni verilmesi yada bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

ÖGHDKUİ Yönetmeliğinin 5 nci maddesinde Komisyonun çalışma yöntemleri, 6 ncı maddesinde ise görevleri sayılmış olup, özel kişilere ait koruma talepleri bu komisyon tarafından karara bağlanıp, uygulanmaktadır.

2.4. Silah Kullanmaya Yetki Veren Düzenlemeler

Bu konu için Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları dersi, Kuvvet Kullanma (silah) Yetkisi bölümüne ve Güvenlik Tedbirleri dersi Zor Kullanma bölümüne bakınız.

Ayrıca Özel Güvenlik Görevlisine silah kullanma yetkisini düzenleyen ÖGHDK m. 2, 8, 9 ve ÖGHDKUİY m. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bakınız.

Silah kullanmaya yetki veren diğer düzenlemeler;

PVSK m.16, TCK m. 25, EGM-Koruma Hizmetleri Yönergesi,Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmeliği(ÖGHDKUHİY), Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun,Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesine Dair Kanun, Sıkı Yönetim Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: