İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Dedektiflikte Kullanılan Ekipmanlar

Dedektiflikte Kullanılan Ekipmanlar

DEDEKTİFİN ÖZELLİĞİ VE ARAÇLARI

Dedektiflikte Kullanılan Ekipmanlar

Dedektiflik faaliyetlerinde çok çeşitli araç ve cihazlar kullanılabilmektedir. Bir olayın tespiti noktasında kullanılan araçların başında video-kamera cihazları gelmektedir. Özel dedektiflik faaliyetleri genellikle kişi takibi ve araştırılması noktasında yoğunlaştığı için bu cihazlar durum tespiti noktasında oldukça önemlidir. En basitinden fotoğraf makinesi veya kamerası olmayan bir özel dedektif düşünülemez.

Özellikle yer, zaman, görüntü, ses vb. gibi tespitlerin yapılması için alet ve cihazlar önemlidir. Mesafe ölçerler, işaretleme bant ve tebeşirleri, bloknot, pusula, karbon kâğıdı, renkli kalemler gibi plan, kroki ve yazı malzemeleri, cep lambaları, bazı spot izi kiti(tozlar, fırçalar, luplar, iz nakil kâğıdı, mukayese fişleri, ambalaj malzemeleri) gibi iz tespit malzemeleri, pense, cımbız, çakı, kibrit, iğne, iplik, karton, kelepçeler, eldiven gibi diğer muhtelif malzemeler de olayın ve araştırılan konunun içeriğine göre tespit ve inceleme faaliyetlerinde kullanılabilir.

Bir olayla ilgili sonuca varmak için araştırılmasında en önemli husus delil elde edilmesidir. Özellikle günümüzde bilgisayar yazılım ve donanımları vasıtasıyla kişileri takip etmek ve yaptıkları faaliyetleri delillendirmek, özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle çok eleştirilse de günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Niteliği itibariyle kişilerin özel hayatlarına bazı noktalarda ihlallerle sonuçlanan müdahaleler içeren faaliyetleri yürüten özel dedektifler bu noktada oldukça dikkatli olmalıdırlar. Kişilerin özel hayatlarına müdahaleye giren noktalarda yasalara riayet etmelidirler. Ayrıca, hukuka aykırı bir şekilde delil toplanması da suç teşkil edecektir. İletişimin tespiti ve kişilere ait konuşmaların kaydedilmesi de büyük sorunlara yol açacaktır. Aksi takdirde kendileri suçlu duruma düşeceklerdir. Ancak sosyal paylaşım ve açık haber kaynakları kullanılarak hukuk ihlalleri yapılmadan bilgilerin toplanması mümkün olabilmektedir.

Takip ve inceleme yöntemlerinden en önemlisi gelişen teknolojinin bir ürünü olan elektronik takiptir. Bu takip bir takım elektronik cihazların kullanılarak kişilerle ilgili bazı bilgilerin elde edilmesidir. Kişilerin gözle izlenmesiyle yapılan takipten farklı olarak elektronik takipte beş duyu organından farklı olarak, kullanılan araçlar ön plandadır. Elektronik takip dörde ayrılmaktadır. Bunlar işitsel takip, görüntülü takip, algılayıcılarla takip ve veri takibidir.

İşitsel takip; taşınabilir minyatür vericiler, telefon dinleme aygıtları, gizli mikrofonlar ve kaset kaydediciler gibi araçlar kullanılarak yapılmaktadır.

Görüntülü takipte ise; fotoğraf makineleri, kapalı devre ve kablolu televizyon, gece görüş araçları veya uydular kullanılmaktadır.

Algılayıcılarla takipte ise; manyetik algılayıcılar, sismik algılayıcılar, gerilim algılayıcıları, kızılötesi algılayıcılar ve elektromanyetik algılayıcılar kullanılmaktadır.

Veri takibi işlemi[1] ise; bilgisayarlar, casus yazılımlar veya biçim tanıma sistemleri, aranan telefon numarasını kaydedici sistemler aracılığıyla yapılmaktadır. Veri takibi yoluyla bir kişinin faaliyetleri hakkında işitsel veya görsel takip yapmadan da bilgi edinmek mümkün olabilmektedir. Kişinin yaptığı işlemler (banka, viza kartıyla alışveriş işlemleri gibi), ödediği faturalar, telefon görüşmesi yaptığı kişilere ve görüşmelerin suresine ilişkin veri tabanlarının takip edilmesi de kişinin faaliyetleri ve ilişki içerisinde olduğu kişiler hakkında bilgi edinmeyi sağlayabilir. Elektronik posta yoluyla yapılan haberleşmeler beş farklı aşamada elektronik takibe konu olabilir. Bu aşamalar, iletinin göndericinin terminalinde ya da bilgisayar sisteminin hafızasında olduğu an; iletilme anı; elektronik postanın alıcının bilgisayarında veya bilgisayarının bağlı bulunduğu terminalde bulunduğu an; iletinin kâğıt çıktısı alınmak üzere yazıcıya gönderildiği an ve iletinin alıcı tarafından kendi bilgisayarının hafızasında korunduğu süreçtir[2].

Bu yöntemler kullanılarak kişilerin en özel alanlarında neler olup bittiğinin takibi mümkün olabilmektedir. Kişilerin sadece hareketleri değil aynı zamanda davranışları, iletişimleri hatta duygularının takibine bu yöntemler imkân sağlamaktadır.

Özel dedektifler tespit ve inceleme faaliyetlerinde bulunurken bazı delil ve ipuçlarına kendi imkânlarının dışında günlük hayatın bir parçası haline gelen güvenlik kameraları vasıtasıyla çok kolay erişebilirler. İnsanların zorunlu olarak kullandıkları alışveriş merkezleri, bankalar vs. kamuya açık alanlar 24 saat güvenlik kameraları tarafından takip edilmektedir. Bu noktada bu verileri elde etmek için özel dedektifler ile bu kayıtları yapan kurum ve özel güvenlik şirketleri arasındaki ikili ilişkilerin önemi ön plana çıkmaktadır.


[2]     Jon ZONDERSON, Suç İzlerinin Ötesinde, 2001, Phoenix Yayınları

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: