İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Dedektifliğin Tarihi

Dedektifliğin Tarihi

DHafiyelik, takip etmek, araştırma yapmak, dedektiflik, dünyanın en eski mesleklerindendir. İnsanlarda şüphe ve merak oldukça da devam edecektir. İlk insan Hz. Âdem takip ve araştırmayla yasak meyveyi yemiş ve cezalandırıldığı gibi yine cennetin kapısında kurtuluşa erecek dua kelimesini araştırma ile bulmuştur (dini metinlerde, Tevrat, İncil, Kur’an-ı Kerim). Yine Hz. Yusuf hapisten suçlu olmadığını araştırma, takip sonucunda kabul ettirerek beraat etmişti.

İnsanlar araştırma, sorgulama, inceleme ile kendilerine faydalı olacak yerlere yerleşmeye, iş yapmaya, yaşamlarını güven altına almaya çalışmışlardır. Peygamberler, devlet adamları, aşiretlerin reisleri dönemlerine özgü araştırma, takip yöntemleri kullanarak hayatlarını idame etmişlerdir[1].

Tarihte birçok devletin kurulması, yıkılması, tarihi yönlendiren şahısların ortaya çıkması, savaşların kazanılması veya kaybedilmesi taktiksel kurallarla gerçekleşmiştir. Burada öngörü, bilginin elde edilmesi ve bunların taktiksel kullanımı rol oynamıştır.

Hz. Musa her İsrail kabilesinden bir casusu ve kentlerin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmek için görevlendirmiştir (12 Kabile Tevrat). Mısır Firavunları, dönemlerinde casusları yakalamak için büyük çaba sarf ederken halkta Firavunun zalimlerinden kurtulmak için caba harcamıştır. Hz. Musa bu çaba sonucu sağ kalmış ve Firavunun sarayında yetişmiştir. Çinli yazar Sun Tzu (MÖ 544-496) Savaş Sanatı adlı kitabında casusluğu ve alınacak karşı önlemleri anlatmaktadır.

Her insan bir dedektiftir. Bir bebek yeni doğduğunda beslenmek için annesini arar. Onun kokusunu araştırırken, bütün duyu organlarını kullanır. Yetişkin ve akıl melekeleri yerinde olan insan yaşayacağı, barınacağı yeri araştırır. Alacağı bir ürünü inceler. Kısacası insan merak eder…

Dedektiflik bir merak, araştırma, istihbarat işidir. İnsanoğlu tarihi boyunca her konuda bilgi toplamıştır. Ancak önemli olan toplanan bilgilerin faydalı şekilde yorumlanmasıdır.

Dünyanın birçok ülkesinde oluşturulan mevzuatla özel dedektiflik resmi bir nitelik kazanmıştır. Henüz ülkemizde özel olarak faaliyet göstermekte olan dedektiflik teşkilatı yasası mevcut değildir. 1994 yılında çıkarılan dedektiflik yasa taslağı dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. O zamanki dönemde taslağın veto edilmesinin gerekçesi ise sosyal hayatın hazır olmamasıdır.


Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: