İlkiz Sokak 21/3 Çankaya/Ankara

Boşanma ve Velayet Davaları

Boşanma ve Velayet Davaları

Evlilik sürecine eskilerin deyimi ile bir yastıkta kocamak için başlanılsa da günümüzde boşanma oranlarının oldukça artmış olduğu yadsınamaz bir gerçek. İstatistiklerde de bu gerçek karşımıza çıkıyor. 2018 yılında boşanan çift sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 11 oranında artarak 142 bin seviyesine yükselmiş durumda. Bu durum özellikle çocuklar söz konusu olduğunda farklı sorunların ortaya çıkmasına da sebep olabiliyor.

Boşanma Davalarında Dedektiflik Hizmetleri

Boşanma yoluna girmiş olan çiftler de en çok karşılaşılan sorunların başında aldatma vakaları geliyor. Evliliklerin sadakatsizlik sebebi ile sona ermesi de tarafları bu konuyu ispat ederek yasal anlamda bir koz elde etme yoluna yöneltiyor. Elbette ki kanunen de evliliğin bitmesi sonucunu oluşturan aldatmanın ispatlanabilmesi oldukça zor.

Aldatıldığına dair şüphesi olan eş, dedektiflik firmamıza başvuruda bulunarak bunun kanıtlayabilmesi için delil sağlamamızı talep ettiğinde yapılacak ilk şeyin eş takibi hizmetimizden faydalanması olduğunu belirtmekteyiz.

Eş takibi hizmetimiz, boşanma sürecindeki eşin şüphelerini gidermek ve evliliğinde eşi tarafından aldatılıp aldatılmadığını tespit etmek amacı ile hem görsel hem de teknik olarak diğer eşi takip ettiğimiz uzmanlık gerektiren bir operasyondur. Bu hizmet ile ortada bir aldatma vakası söz konusu ise hem yazılı hem de görsel kanıtlar sağlamak için çalışmaktayız.

Eş takibi hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma davalarında özel dedektife başvurulmasını gerektiren bir diğer süreç mal kaçırma vakalarıdır. Eşlerin ayrılık konusunda kesin karar almalarının ardından boşanırken malların eşit bölünmesini önlemek ve karşı tarafın hak ettiğinin altında bir rakama işi bitirebilmek amacı ile mallarını elinden çıkarması veya değerinin altında rakamlara devretmesi gibi durumlarda ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Bu mağduriyetleri önlemenin en doğru yolu uzman bir inceleme ile mal kaçırmanın varlığının hukuki açıdan ispat edilmesidir.

Velayet Davalarında Dedektiflik Hizmetleri

Evlilik her ne kadar iki kişilik bir süreç olsa da çocuk söz konusu olduğunda hayat çok daha karmaşık bir hal alabiliyor. Çocukların bu zor dönemde yıpranmaması, hak ettikleri mutluluk ve bakıma ulaşabilmeleri için doğru ebeveynin yanında büyümeleri gerekir. Çoğunlukla bu nedenle velayet davasında özel dedektiflik hizmetlerine başvurulmaktadır.

Velayet davası boşanma davası ile birlikte görülebildiği gibi sonradan da velayetin değiştirilmesi davası açılabilir. Boşanma sürecinde velayetin diğer ebeveyne verilmiş olması sonradan bunun yeniden değerlendirilmesine engel olmaz. Velayeti elinde bulunduran ebeveynin evlenmesi, hapse girmesi, farklı bir yere gitmesi veya ölmesi genel olarak velayetin yeniden değerlendirilmesini gerektiren konular olsa da farklı durumlarda da velayet değerlendirilmesi yapılabilmesi mümkündür. Velayet hakkına sahip ebeveynden bu hakkın alınmasını gerektirecek nitelikte bir nedenin varlığı halinde çocuğun menfaatini düşünmekle yükümlü olan hakim bu durumu değerlendirmek zorundadır.

Velayet Davasında Karar Verilmesi

Velayet davaları Aile Mahkemelerinde, bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk mahkemelerinde görülür. Hakimin bu davada en önemli önceliği çocuğun menfaatidir. Yani çocuğun en iyi şartlarda yaşayacağı ve kendisini mutlu hissedeceği ebeveyni ile yaşaması hedeflenir. Belirli bir olgunluğa erişmiş çocuklarda çocuğun da hangi ebeveyni ile yaşamak istediğine dair görüşü alınabilir.

Toplumdaki genel algı bu davalarda çocuğun velayetinin anneye verildiği olsa da emme çağında olmayan ve yaşı nedeni ile anneye muhtaç durumda olmayan çocuklar da velayet babaya hatta üçüncü bir kişiye de verilebilmektedir. Madden olduğu kadar ahlaki değerler bakımından da yapılan değerlendirmeler sonucunda velayet hakkının kime verileceğine karar verilir.

Velayet Kararının Değiştirilmesi

Velayet davalarında verilen kararlar kesin hüküm niteliğine sahip değildir. Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişiklikler nedeni ile yeni bir dava açılarak velayet hakkının değiştirilmesi talep edilebilir. Velayetin değiştirilmesi davasında kararı etkileyen unsurlardan biri de mevcut velayet sahibi ebeveynin çocuğun diğer ebeveyni ile yasal hakkı olan görüşmelerine düzgün bir şekilde olanak sağlamasıdır. Eğer velayet hakkını elinde tutan kişi yasalara aykırı bir şekilde çocuğun diğer ebeveyni ile görüşmesini engelliyorsa bu konuda mahkemeye başvuruda bulunarak sonuç alınabilir. Bu süreçte çocuğun durumunun daha iyi anlaşılması için uzman bir pedagog ile görüşmesi de sağlanır.

Velayet Davası Öncesi Araştırma ve Özel Dedektiflik Hizmetleri

Velayet davasının öncesinde özel dedektiflik hizmetleri kapsamında karşı tarafın maddi durumu, sosyal yaşantısı, ahlaki özellikleri, çocuğun hem madden hem de manen ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığı, eğitim, sağlık, sosyal çevresi ele alınarak bir dosya oluşturulur. Bu şekilde çocuğu yetiştirmeye uygun durumda olmayan bir ebeveynin velayet hakkını elde etmesi önlenebilir.

Daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan sorular ile ilgili talep formunu doldurabilirsiniz.

    Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: